Algemene voorwaarden


1 – Huurwoning:

Vakantiehuis – Porva Inn Green Valley Estate voor max 16 personen.

2 – Huurperiode:

De duur van de huurovereenkomst is: de duur die rechtstreeks met ons of via een bemiddelingskanaal is overeengekomen op het moment van de reservering.

3 – Huurprijs:

De huurprijs is: de huurprijs overeengekomen op het moment van de reservering rechtstreeks bij ons of via een bemiddelingskanaal,.

Toeristenbelasting: de door de staat opgelegde belastingen en verordeningen moeten door de huurder worden betaald.

Eindschoonmaak: 75,00 euro

Voor gas is er een heffing op basis van het werkelijke verbruik. Deze bedragen zullen later worden berekend. En eerst afgetrokken van de borg. Het eventuele overschot dat niet van de waarborgsom kan worden afgetrokken, moet bij vertrek in contanten worden betaald. De huurprijs is inclusief water, elektriciteit, toeristenbelasting, beddengoed, badhanddoeken en handdoeken”.

4 – Storting:

De borgsom bedraagt 200,00 euro en kan worden voldaan door middel van een bankoverschrijving samen met het resterende bedrag vooraf of contant bij aankomst.

5 – Betaling, termijnen

We hebben de volgende betalingstermijnen:

Aanbetaling van 30%: te betalen voor de bevestiging van het huurcontract te betalen uiterlijk 2 weken na de reserveringsaanvraag. Door het betalen van de aanbetaling gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Rest bedrag van 70%: te betalen uiterlijk 4 weken voor aankomst

De betaling van het voorschot vormt de bevestiging van de reservering en is juridisch bindend. HDe aanbetaling wordt verrekend met de totale huurprijs. Het restantbedrag (inclusief eventuele borg) dient zonder nader verzoek uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Indien dit saldo niet op tijd wordt betaald, wordt dit (van de kant van de huurder) beschouwd als een terugtrekking uit het contract en zal de eventueel reeds betaalde aanbetaling worden ingehouden als forfaitaire annuleringskosten. De geboekte datum wordt dan binnen 2 werkdagen weer beschikbaar gesteld. Wij verzoeken u daarom deze termijnen van tevoren in acht te nemen! ”

Wij verzoeken u vriendelijk de aanbetaling op onze rekening over te maken, zodat wij uw boeking kunnen bevestigen.

Takarekbank rekeningnummer : 50420692-10004957

op naam van:
Klei Gertrude Dina
Fo utca 5
8429 Porva

Fiscaal nummer: 55334363-1-39

Registratienummer: EG20001637

Het saldo moet vier weken voor de aankomstdatum op dezelfde rekening worden overgemaakt, ook met naam en boekingsnummer.

6 – Betaling voor een korte termijn verhuur:

Bij een boeking tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode dient de volledige huursom inclusief de aanbetaling direct na de reservering te worden overgemaakt.

7 – Terugtrekking van het contract door de huurder:

Indien de huurder zich moet terugtrekken uit zijn boeking, is terugtrekking uit het contract alleen schriftelijk mogelijk. Op verzoek van de huurder zal de verhuurder zich enkel schriftelijk inspannen om een geschikte vervangende huurder te vinden. Indien de huurder zelf voor een geschikte opvolger zorgt, is een herziening van de boeking en de afgifte van een nieuwe huurovereenkomst vereist, die alleen door de verhuurder kan worden uitgevoerd. In beide positieve gevallen wordt het bedrag van de contractueel verschuldigde annuleringskosten (zie onderstaande tabel) dan beperkt tot een administratiekost van 50 EUR plus eventueel gemaakte reclamekosten. Indien voor de geannuleerde periode geen geschikte nieuwe huurder wordt gevonden, zal de huurprijs door de huurder worden terugbetaald, of zal door de verhuurder een terugbetaling worden gedaan indien het saldo reeds is betaald, en wel als volgt Vordering tot schadevergoeding door de verhuurder in geval van annulering:

Annulering binnen 12 – 8 weken voor aankomst datum 50% van de huurprijs
Annulering binnen 7 – 4 weken voor aankomst datum 80% van de huurprijs
Annulering binnen 3 – 0 weken voor aankomst datum 90% van de huurprijs

Annulering van het huurcontract is alleen geldig met een schriftelijke verklaring! De datum van ontvangst van de schriftelijke verklaring van opzegging door de verhuurder is bepalend.  Wij raden u aan een kopie van deze verklaring per e-mail te verzenden, naast een schriftelijke verklaring per post.

8 – Verzekering:

In de huurprijs is geen reisannuleringsverzekering inbegrepen. Wij raden de huurder aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten. In geval van belemmering van het verblijf of het huurobject door overmacht (oorlog, onlusten, gebrek aan brandstofvoorziening, epidemieën, stormvloeden, olielekken, brand, terroristische acties en dergelijke), is de verhuurder niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen zijn alle extra kosten voor rekening van de huurder. Indien de verhuurder door overmacht verhinderd is te leveren kan hij de overeenkomst zonder schadevergoeding opzeggen. Indien andere redenen, waarvoor de verhuurder ook niet verantwoordelijk is, de verhuur verhinderen, wordt de huurder de mogelijkheid geboden de reservering te annuleren. In dat geval wordt de huurder de betaalde huurprijs terugbetaald en ziet hij af van alle verdere aanspraken.

9 – Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem en/of de personen die hem vergezellen of bezoekers in of aan het huis van de verhuurder wordt veroorzaakt. De verhuurder is niet aansprakelijk voor incidenten waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is en/of voor de personen die de huurder vergezellen. In het algemeen is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ongevallen, diefstal, beschadiging van eigendom, enz.

10 – Aankomst en vertrek:

Om organisatorische redenen moet het vertrek voor ca. 10.00 uur hebben plaatsgevonden. Aankomst is om organisatorische redenen niet mogelijk voor ca. 16.00 uur. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na voorafgaand overleg en schriftelijke bevestiging.

11 – Aantal personen, huisdieren:

De huurobjecten mogen slechts bewoond worden door het in het huurcontract vermelde aantal personen. De verhuurder heeft het recht om personen of huisdieren die niet in de huurovereenkomst vermeld staan, onmiddellijk te weigeren door zijn personeel ter plaatse. De verhuurder behoudt zich het recht voor om verdere noodzakelijke regresvorderingen in te stellen als gevolg van het gedrag van de huurder in strijd met de regels! Het meenemen van huisdieren moet in ieder geval worden overeengekomen! Een extra borg van 100,- Euro is vereist voor eventuele schoonmaak van zowel de tuin als het huis. Na terugkeer van de huurder en de correcte oplevering van de woning wordt deze waarborg binnen 2 weken terugbetaald, op voorwaarde dat er geen vervuiling in huis en tuin is vastgesteld.

12 – Schade aan eigendommen, garantie, gebreken berichten:

De huurder is verplicht zeer zorgvuldig met de woning en de gehele inrichting om te gaan, dan wel zijn gasten en/of huisgenoten hierop attent te maken. Overtreding van deze huurvoorwaarden leidt onder meer tot het verlies van de waarborgsom, alsmede – afhankelijk van de overtreding – tot de onmiddellijke ontruiming van het gehuurde. Vanwege de bijzondere omstandigheden willen wij u erop wijzen dat er geen voorwerpen (ook geen toiletpapier) in de toiletten mogen worden gegooid, aangezien dit tot een verstopping van de afvoerbuizen zou kunnen leiden.

Verdere regresvorderingen blijven voorbehouden aan de verhuurder. Schade en/of klachten die tijdens de huurperiode ontstaan en aan het begin van de huurperiode worden ontdekt, moeten onmiddellijk worden gemeld. Wij zullen dan, onder bepaalde omstandigheden, onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Schadeclaims zonder melding van gebreken zijn uitgesloten.

Het huis en de inrichting, de tuin en het zwembad moeten in dezelfde staat worden achtergelaten als bij aankomst.

13 – Pool:

Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.  U bent verantwoordelijk voor kinderen en jongeren. Duiken en springen in het zwembad wordt sterk afgeraden. De diepte van het water is 1,30 m. Het is ten strengste verboden om op de randen van het zwembad te staan, aangezien deze niet stabiel zijn. Gebruik daarom de zwembadtrappen om het zwembad in en uit te gaan.

Alle schade aan het zwembad kan op de gebruiker of zijn verantwoordelijke persoon worden verhaald.

14 – Bevoegdheid:

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de rechtbank die bevoegd is op basis van de locatie van het gehuurde goed (de rechtbank in Veszprém). Het Hongaarse recht is van toepassing.

15 – Taal

Hoewel wij ons best doen om in de taal van onze huurders te communiceren is uiteindelijk Nederlands de voertaal.

Belangrijk:

Gasten gaan akkoord met onze algemene voorwaarden door het betalen van de aanbetaling voor hun reservering betalen.